Thông tin về Lãnh thổ Vịnh Jervis – Vịnh Jervis

JervisBayTerritory

(tiếng Anh: Bay Territory; /ˈɑrvɪs/ hay địa phương /ˈɜːvəs/)[5][6] là một lãnh thổ của Thịnh vượng chung Úc nằm trên . Nó được tiểu bang New South Wales nhường lại cho chính quyền Thịnh vượng chung năm 1915[7][8] để cho thủ đô liên bang tại Canberra được có “đường ra biển”.[9]

Lãnh thổ Vịnh Jervis là đơn vị hành chính nhỏ nhất trực thuộc chính quyền liên bang Úc. Nó bao gồm đất liền bằng 65,7 km2 (25 sq mi) và một khu bảo tồn biển có diện tích 8,9 km2 (3 sq mi).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>