Thông tin về Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc (Australian Antarctic Territory)

600px-Antarctica,_Australia_territorial_claim.svg

Lãnh thổ () là một phần của . Vương quốc Anh từng đòi chủ quyền khu vực này và đặt dưới quyền điều hành của Thịnh vượng chung Úc năm 1933. Đây là lãnh thổ lớn nhất ở Nam Cực bị đòi chủ quyền. Từ khi Hiệp ước Nam Cực có hiệu lực năm 1961, Điều 1 nêu rõ “Hiệp ước không công nhận, tranh cãi hay xác lập bất cứ yêu cầu chủ quyền lãnh thổ nào, sẽ không có yêu cầu lãnh thổ nào được xác nhận khi hiệp ước còn hiệu lực”, hầu hết các quốc gia trên thế giới không công nhận những đòi hỏi lãnh thổ ở Nam Cực của bất cứ quốc gia nào.

Lãnh thổ này được chia thành 9 quận, bao gồm:

STT Quận Diện tích (km²) Ranh giới phía tây Ranh giới phía đông
1 Enderby Land 045° Đ 056°25′ Đ
2 Kemp Land 056°25′ Đ 059°34′ Đ
3 Mac. Robertson Land 059°34′ Đ 072°35′ Đ
4 Princess Elizabeth Land 072°35′ Đ 087°43′ Đ
5 Kaiser Wilhelm II Land 087°43′ Đ 091°54′ Đ
6 Queen Mary Land 091°54′ Đ 100°30′ Đ
7 Wilkes Land 2.600.000 100°30′ Đ 136°11′ Đ
8 George V Land 142°02′ Đ 153°45′ Đ
9 Oates Land 153°45′ Đ 160°00′ Đ

Yêu cầu đòi chủ quyền của Úc đối với chỉ được bốn quốc gia công nhận gồm Vương quốc Anh, New Zealand, Pháp và Na Uy.[1] Trong các quốc gia không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đáng chú ý có Nhật Bản.[2] Nhật Bản cũng không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Úc đối với vùng biển thuộc Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc – nơi mà Nhật Bản thực hiện việc đánh bắt cá voi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>