Thông tin về lãnh thổ Bắc Úc – (Northern Territory)

Northern_Territory_locator-MJC

() là một vùng lãnh thổ liên bang của Úc, bao phủ phần lớn vùng trung tâm lục địa Úc cũng như các khu vực phía bắc. Vùng lãnh thổ này phía tây giáp với Tây Úc, phía nam giáp Nam Úc, phía đông giáp Queensland. phía bắc là Biển Timor, Biển Arafura và Vịnh Carpentaria. Tuy có diện tích hơn 1.349.129 km2, lớn thứ 3 Úc, dân cư trong vùng lãnh thổ rất thưa thớt. Với dân số 215.000 người[1], đây là vùng có dân số thấp nhất Úc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>