thành phố Gold Coast

Thông tin về thành phố Gold Coast, bang Queensland

800px-View-from-Q1-looking-north Gold Coast là một thành phố ven biển ở phía đông nam Queensland trên bờ biển phía đông của Úc . Thành phố này là 94 km (58 dặm) về phía nam của thủ đô của tiểu bang Brisbane . Đây là thành phố đông dân thứ hai trong tiểu bang, các thành phố đông