Ghé thăm tòa nhà Susannah Place

Sydney là một trong những tòa nhà còn tồn tại rất ít những lưu trữ về  giai đoạn đầu tiên của thực dân định cư tại Sydney. Việc xây dựng  vào năm1844 và đã có người ở từ thập niên 1840 đến nửa sau của thế kỷ 20. Bị chiếm chủ yếu là bởi các thợ thủ công, thương nhân, thủy thủ và người lao động, nội thất hiện nay đã tường thuật lại các mô hình làm việc thay đổi cuộc sống của lớp học tại Sydney.

Tòa nhà Susannah Place

Susannah Place bây giờ là một  di sản bao gồm bốn tòa nhà cái mà công bố những tinh túy của đời sống trong nước trong thế kỷ qua. Tầm quan trọng của tòa nhà này thực tế là nó chưa bao giờ được tái tạo một cách đáng kể từ cư đầu tiên của nó.

Susannah Place đã  nỗ lực để hồi sinh và  phát triển để bảo tồn các tảng đá gốc, nó đã được ghi như là một tòa nhà  với lịch sử và di sản hoàng trán. Nó bây giờ được duy trì bởi nhà lịch sử Trust người mà giữ tòa nhà mở cửa hàng ngày để xem miễn phí.

Nguồn: Cẩm nang du lịch

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>