Ghé thăm Drill Hall Gallery

Drill Hall Gallery

The Drill Hall Gallery tọa lạc trên khuôn viên của trường Đại học Quốc gia Úc tại Kingsley Street, nó có một đặc quyền để cung cấp cho cộng đồng và Đại học Canberra với một chương trình triển lãm chọn lọc chất lượng cao của nghệ thuật Úc và quốc tế.

Thư viện hỗ trợ các cuộc triển lãm nghệ thuật trong vùng thủ đô Canberra bằng cách tổ chức các cuộc triển lãm liên kết phát triển cùng với các trường Đại học khác nhau nhằm phục vụ lợi ích học tập cùng với các hội nghị lớn và các sự kiện công cộng ,triển lãm quốc gia và quốc tế và các tác phẩm trong bộ sưu tầm là đặc trưng của chương trình triển lãm.

Bốn khu vực tại hội trường Drill Gallery gồm một thư viện lớn và ba phòng triển lãm thân mật – cung cấp linh hoạt cho các cuộc triển lãm lớn hay nhỏ. Tính linh hoạt này cho phép các Drill Hall gallery để hiển thị đồng thời các tác phẩm của các nghệ sĩ khác nhau.

Nguồn: Cẩm nang du lịch

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>