Ghé thăm bảo tàng Australia ở Sydney

Bảo tàng tại Sydney là một di sản được đánh giá cao của thành phố. Được thành lập năm 1827 trên thực tế đây là một trong các bảo tàng đầu tiên của Úc.Bảo quản một bộ sưu tập lớn các hiện vật thiên nhiên và văn hoá và được coi  như là một địa điểm quốc tế nổi tiếng cũng như là một trong những bảo tàng lớn nhất trong lịch sử tự nhiên và nhân chủng học.

Bảo tàng Australia

Với việc lưu trữ động vật, khoáng sản, hóa thạch và nhân loại học mẫu vật lớn nhất nó thực sự là một sự đóng góp vô giá trong lĩnh vực giáo dục công cộng và giải trí. tại Sydney là một nhà sưu tập lớn  từ động vật học đến khoáng vật, các loài bò sát trong lịch sử văn hóa.! Các bộ phận của bảo tàng lịch sử tự nhiên  rộng lớn bao gồm khảo cổ học, côn trùng học, động vật biển không xương sống, điểu học, khoáng vật.

Nó tự hào trong việc lưu trữ của 14.500.000 mẫu bào  gồm khoảng 5.000.000 côn trùng, 3.000.000 động vật thân mềm , 1.000.000 loại cá, 1.000.000 đối tượng khảo cổ, 111.000 đối tượng nhân loại học và 70.000 loại đá và khoáng sản.

Nguồn: Cẩm nang du lịch

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>